Strona główna » Rejestr zmian treści » Drukuj Drukuj

Rejestr zmian dla: Otwarty konkursu ofert nr 2 na realizowanie zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2017 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego


Powód zmiany Modyfikacja Wersja
Dodanie informacji 2017-04-25 13:46:19
Agata Rzepińska
Nr. 1
Pokaż »