Lista artykułów:1 Dostawa zestawów komputerów stacjonarnych na potrzeby realizacji projektu pn. Reaktywacja świetlicy opiekuńczo - wychowawczej "Marzenia”
1. 31.12.2020r. - Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę zestawów komputerów stacjonarnych na potrzeby realizacji projektu pn. Reaktywacja świetlicy opiekuńczo - wychowawczej "Marzenia” 2. 11.01.2021r. - Zmiana terminu składania i otwa
więcej »
2 Dostawa zestawów komputerów stacjonarnych na potrzeby realizacji projektu pn. Reaktywacja świetlicy opiekuńczo - wychowawczej "Marzenia”
1. 07.12.2020r. - Dostawa zestawów komputerów stacjonarnych na potrzeby realizacji projektu pn. Reaktywacja świetlicy opiekuńczo - wychowawczej "Marzenia” 2. 11.12.2020r. - Odpowiedzi na zapytania 3. 17.12.2020r. - Informacja z otwarcia ofert, grupa kapitałowa 4. 18.12.2020r. - Wyłonienie wykonawcy 5. 22.12.2020r. - Uni
więcej »
3 Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży Miasta Bydgoszczy (grup zorganizowanych w 4 turnusach) w formie kolonii w ramach programu profilaktyki uzależnień.
więcej »
4 Przetarg na zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży Miasta Bydgoszczy (grup zorganizowanych w 5 turnusach) w formie kolonii w ramach programu profilaktyki uzależnień
Unieważniono przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 uPzp
więcej »