Strona główna » DANE OGÓLNE » Status prawny » Status prawny » Drukuj Drukuj

Status prawny

Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji Terapii Uzależnień i Profilaktyki BORPA jest podmiotem leczniczym, prowadzącym gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej, którego Organem założycielskim jest Rada Miasta Bydgoszczy.

Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji Terapii Uzależnień i Profilaktyki BORPA działa w oparciu o postanowienia:

- Uchwały Nr XL/667/97 Rady Miejskiej Bydgoszczy z dnia 2 lipca 1997r. w sprawie utworzenia Bydgoskiego Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

- Uchwały Nr LXII/1183/2005 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 grudnia 2005r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Bydgoskiego Ośrodka Rehablitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki BORPA, zmienionej Uchwałą Nr XXXIX/843/13 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 marca 2013r.

- Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, z 2020 r. poz. 1492)

- Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. 2020 poz. 2050)

- Ustawy Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295, 567, 1493, 2112, 2345, 2401.)

- Przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ww. ustaw


Metryka informacji

Wytworzył(a): Agata Rzepińska (2011-06-29)
Opublikował(a): Agata Rzepińska (2011-06-29 13:40:53)
Zmodyfikował(a): Agata Rzepińska (2021-01-25 12:50:44)
Powód zmiany: aktualizacja informacji - Wersja nr.: 5
Liczba odsłon: 11070 Zobacz pełny rejestr zmian »