Strona główna » Instrukcja obsługi » Drukuj Drukuj

Instrukcja obsługi

W górnej części naszej strony BIP (Biuletynu Informacji Publicznej) znajduje się nagłówek w którym umieszczone jest logo Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki "BORPA" oraz logo BIP. Kliknięcie w te logotypy spowoduje przejście do stron internetowych BORPA lub strony głównej BIP (bip.gov.pl) prowadzonej przez MSWiA.
Poniżej umieszczona jest nawigacja zawierająca następujące linki:

 1. Mapa - Strona przedstawia Mapę Serwisu czyli zbiór wszystkich kategorii ułożonych w postaci drzewiastej, umożliwiającej szybie przejście do interesującej Państwa kategorii tematycznej.

 2. Rejestr zmian - Strona ta wyświetla informacje o wszystkich zmianach w poszczególnych artykułach publikowanych w naszym BIP. Mogą Państwo wyświetlić wersje artykułu, którego dotyczy zmiana poprzez kliknięcie w link "Pokaż". W przypadku wyświetlenia archiwalnej wersji ponad treścią artykułu prezentowany jest komunikat, który ostrzega, że dane zawarte w tej wersji mogły ulec przedawnieniu lub są nieścisłe i zachęca do przejścia do bieżącej wersji artykułu.

 3. Statystyki - Prezentuje listę 50 najczęściej odwiedzanych stron biuletynu posortowanych wg. liczby wyświetleń.

 4. Instrukcja - Kliknięcie w tą opcję powoduje przejście do strony z instrukcją obsługi Biuletynu. Tą stronę właśnie Państwo czytają.

 5. Redakcja - Strona zawiera informacje kontaktowe do osób odpowiedzialnych za redagowanie naszego BIPa

 6. Strona BORPA - Kliknięcie w ten odnośnik spowoduje przejście na stronę internetową Wojewódzkiego Ośrodka Kultury i Sztuki.

 7. Wyszukiwarka - Umożliwia przeszukanie bazy danych artykułów na zadane przez Państwa kryteria, wyraz lub część wyrazu, który musi mieć minimum 3 znaki długości. Aby rozpocząć wyszukiwanie proszę kliknąć klawisz enter lub ikonkę z lupą szukaj znajdujący się po prawej stronie pola wpisywania szukanego wyrazu.
  Przeszukiwany jest tytuł artykułu oraz jego treść. Wyniki wyszukiwania są prezentowane w partiach po 20 artykułów na stronie, w przypadku gdy znaleziono więcej rekordów spełniających Państwa kryteria wyszukiwania to po prawej stronie zostanie wyświetlona nawigacja w postaci linków od [1] do x stron. Kliknięcie np. 2 spowoduje przejście do drugiej strony wyników itd.
  Jeśli, system znajdzie zbyt wiele wyników warto spróbować wyszukać bardziej specyficzne lepiej dostosowane słowo do tematu, który Państwa interesuje.

Pasek lokalizacyjny

Poniżej górnej nawigacji znajduje się szary pasek na którym wyświetlana jest pełna ścieżka kategorii w której się Państwo znajdują i ewentualnie tytuł artykułu, który mają Państwo wyświetlony. Pasek ten pozwala na szybkie przejście do wyżej umieszczonych (nadrzędnych) kategorii lub strony głównej BIPa.
W prawym górnym rogu umieszczone są dwie ikony pozwalające na przygotowanie każdej (bieżącej) strony do druku lub wygenerowaniu pliku PDF .

Menu przedmiotowe i pole treści

Po lewej stronie umieszczona jest lista kategorii zawierająca dwa poziomy, główny oraz pierwszą podkategorię. Kliknięcie w nazwę którejkolwiek z kategorii spowoduje wejście do podkategorii lub przejście do ustawionej przez administratora strony WWW.
Po wejściu do kategorii w górnej części pola treści, które znajduje się po prawej stronie listy kategorii, zostaną wyświetlone podkategorie, jeśli jakieś zostały stworzone. Następnie, jeśli do danej kategorii przypisano kilka artykułów to zostanie wyświetlona ich lista zawierająca tytuł artykułu jego skrót oraz link więcej umożliwiający zapoznanie się z pełną wersją artykułu.
W przypadku gdy z daną kategorią jest związany wyłącznie jeden artykuł to automatycznie zostanie on wyświetlony po wejściu do kategorii.

Elementy artykułu

Każdy artykuł (strona) zawiera tytuł oraz treść w której mogą być umieszczone np. zdjęcia. Do artykułu mogą zostać dołączone załączniki w postaci plików, które mogą Państwo ściągnąć klikając w ich opis. System zlicza ilość pobrań (ściągnięć) poszczególnych plików.

Do każdego artykułu dołączona jest metryka informacji, zawierająca:

 1. Imię i nazwisko lub nazwę osoby która wytworzyła informację oraz datę jej wytworzenia.
 2. Imię i nazwisko osoby, która opublikowała informację w BIP oraz datę publikacji
 3. Imię i nazwisko oraz datę modyfikacji oraz powód modyfikacji
 4. Numer wersji artykułu, liczony od 1, każda modyfikacja zwiększa tą liczbę
 5. Liczba odsłon (wyświetleń) artykułu
 6. Link do rejestru zmian dla tej informacji

Informacje niejawne w BIP

W przypadku wyłączenia jawności informacji publicznej, w BIP podajemy zakres wyłączenia, podstawę prawną wyłączenia jawności oraz wskazujemy organ lub osobę, które dokonały wyłączenia, a w przypadku, jeżeli ograniczenie nastąpiło ze względu na tajemnicę przedsiębiorcy lub prywatność osoby fizycznej - podmiot w interesie, którego dokonano wyłączenia jawności.
Zgodnie z art. 8 ust 5 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1198).