Strona główna » DANE OGÓLNE » Przedmiot działalności » Zadania Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji Terapii Uzależnień i Profilaktyki BORPA » Drukuj Drukuj

Zadania Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji Terapii Uzależnień i Profilaktyki BORPA

W szczególności do zadań Ośrodka należy:

1)      udzielanie indywidualnych świadczeń zapobiegawczo – leczniczych i rehabilitacyjnych,

2)      leczenie odwykowe chorych uzależnionych od alkoholu i innych uzależnień,

3)      udzielanie pomocy terapeutycznej osobom współuzależnionym,

4)      prowadzenie zajęć profilaktycznych z dziećmi, młodzieżą z rodzin z chorobą uzależnienia i ich opiekunami,

5)      organizacja wypoczynku zimowego i letniego zastosowaniem programów profilaktycznych dla dzieci, młodzieży oraz pacjentów.

 

Pozostałe zadania Ośrodka to:

1)      działania terapeutyczne wobec rodziny pacjenta i jego środowiska,

2)      działania na rzecz przeciwdziałania przemocy,

3)      prowadzenie czynnego poradnictwa (w tym prawnego)

4)      prowadzenie szkoleń i straży w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,

5)      rozpoznawanie zagrożonych środowisk,

6)      prowadzenie działalności zapobiegawczej i oświatowo-zdrowotnej.

 

Rodzaje udzielanych świadczeń zdrowotnych:

1)      badania i porady lekarskie,

2)      orzekanie o stanie zdrowia,

3)      badania psychologiczne,

4)      diagnozowanie problemowe,

5)      terapia osób uzależnionych,

6)      terapia osób współuzależnionych,

7)      prowadzenie działalności profilaktycznej wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych,

8)      prowadzenie działalności oświatowo-zdrowotnej.


Metryka informacji

Wytworzył(a): Agata Rzepińska (2011-06-29)
Opublikował(a): Agata Rzepińska (2011-06-29 14:09:01)
Zmodyfikował(a): Agata Rzepińska (2011-06-29 14:09:01)
Powód zmiany: Dodanie informacji - Wersja nr.: 1
Liczba odsłon: 14828 Zobacz pełny rejestr zmian »