Strona główna » PRZETARGI » Rozstrzygnięte » Ogłoszenie wyników przetargu na organizację wypoczynku letniego (2015) » Drukuj Drukuj

Ogłoszenie wyników przetargu na organizację wypoczynku letniego (2015)

Bydgoszcz, dnia 9 czerwca 2015r.

Nr sprawy: BORPA 2/2015

 

  

 Oznaczenie  i  numer  postępowania:

„Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży Miasta Bydgoszczy (grup zorganizowanych w 5 turnusach) w formie kolonii w ramach programu profilaktyki uzależnień”

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ                                  

 

         Informuję, że po dokonaniu badania i oceny nieodrzuconych ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu, na podstawie art. 91 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (dalej uPzp, tekst jedn. Dz. U. Nr z 2013r., poz. 907 z późn. zm.), wybrano ofertę nr 1:

 

 

Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP

ul. Dworcowa 56, 85-010 Bydgoszcz

 

 

 jako najkorzystniejszą, złożoną w niniejszym postępowaniu.

Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza w świetle obowiązującego w postępowaniu kryterium oceny ofert, tj. „cena”, „zakwaterowanie uczestników” oraz  program rekreacyjno-wypoczynkowy- program wodny. 

Zgodnie  z  art.  92  ust. 1 uPzp  informuję, że w przedmiotowym postępowaniu złożono 1 ofertę oraz przedstawiam przyznaną punktację:

 

 

Numer oferty

 

 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

 

 

Liczba pkt.  w kryterium

cena (60%)

 

 

Liczba pkt.  w kryterium

zakwaterowanie uczestników

(20%)

 

Liczba pkt.  w kryterium

program rekreacyjno-wypoczynkowyprogram wodny (20%)

 

 

 

 

Łączna punktacja

 

 

 

1

 

Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP

ul. Dworcowa 56

85-010 Bydgoszcz

 

 

 

60,00

 

 

20

 

 

20

 

 

100

 

Jednocześnie informuję, że Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, przed upływem terminu określonego w art. 94 ust. 1 pkt 2 uPzp, bowiem w przedmiotowym postępowaniu zastosowanie znajduje art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a) uPzp.


Metryka informacji

Wytworzył(a): Agata Rzepińska (2015-06-09)
Opublikował(a): Agata Rzepińska (2015-06-09 12:44:26)
Zmodyfikował(a): Agata Rzepińska (2015-06-09 12:44:26)
Powód zmiany: Dodanie informacji - Wersja nr.: 1
Liczba odsłon: 1619 Zobacz pełny rejestr zmian »