Strona główna » PRZETARGI » Rozstrzygnięte » Ogłoszenie wyników przetargu na organizację wypoczynku letniego (2014) » Drukuj Drukuj

Ogłoszenie wyników przetargu na organizację wypoczynku letniego (2014)

Bydgoszcz, dnia 2 czerwca 2014r.

Nr sprawy: BORPA 1/2014

 

  

 Oznaczenie  i  numer  postępowania:

„Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży Miasta Bydgoszczy (grup zorganizowanych w 5 turnusach) w formie kolonii w ramach programu profilaktyki uzależnień”

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ                                  

 

         Informuję, że po dokonaniu badania i oceny nieodrzuconych ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu, na podstawie art. 91 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (dalej uPzp, tekst jedn. Dz. U. Nr z 2013r., poz. 907 z późn. zm.), wybrano ofertę nr 1:

 

Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP – HCEE Funka

ul. Dworcowa 56, 85-010 Bydgoszcz

 

 jako najkorzystniejszą, złożoną w niniejszym postępowaniu.

Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza w świetle obowiązującego w postępowaniu kryterium oceny ofert, tj. „cena”, „zakwaterowanie uczestników” oraz  program rekreacyjno-wypoczynkowy- program wodny. 

Zgodnie  z  art.  92  ust. 1 uPzp  informuję, że w przedmiotowym postępowaniu złożono 2 oferty oraz przedstawiam przyznaną punktację:

 

 

Numer oferty

 

 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

 

 

Liczba pkt.  w kryterium

cena (60%)

 

 

Liczba pkt.  w kryterium

zakwaterowanie uczestników

(20%)

 

Liczba pkt.  w kryterium

program rekreacyjno-wypoczynkowyprogram wodny (20%)

 

 

 

 

Łączna punktacja

 

 

 

1

 

Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP

– HCEE Funka

ul. Dworcowa 56

85-010 Bydgoszcz

 

 

 

60,00

 

 

20

 

 

20

 

 

100

 

 

2

 

PANORAMA s.c. Jarosław Ziółkowski, Sandra Ziółkowska, Rybacka 189

82-104 Kąty Rybackie 

 

 

 

50,86

 

 

20

 

 

15

 

 

85,86

 

 

Jednocześnie informuję, że Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, przed upływem terminu określonego w art. 94 ust. 1 pkt 2 uPzp, bowiem w przedmiotowym postępowaniu zastosowanie znajduje art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a) uPzp.


Metryka informacji

Wytworzył(a): Agata Rzepińska (2014-06-02)
Opublikował(a): Agata Rzepińska (2014-06-02 09:22:56)
Zmodyfikował(a): Agata Rzepińska (2014-06-02 09:22:56)
Powód zmiany: Dodanie informacji - Wersja nr.: 1
Liczba odsłon: 1734 Zobacz pełny rejestr zmian »