Strona główna » PRACA » Ogłoszenia o naborze » Rozstrzygnięte » OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2014 z dnia 31.03.2014r. - statystyk medyczny » Drukuj Drukuj

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2014 z dnia 31.03.2014r. - statystyk medyczny

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2014 z dnia 31.03.2014r. - statystyk medyczny


Nabór na stanowisko statystyka medycznego w wymiarze 1/4 etatu

Opis wymagań:
- wykształcenie: min. średnie z zakresu ochrony zdrowia

- minimum 1 rok pracy w zakładzie opieki zdrowotnej
- niekaralność
- łatwość nawiązywania kontaktów
- dyspozycyjność w godzinach popołudniowych

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku oraz warunków pracy:
- nadzór i koordynacja programu informatycznego do obsługi przychodni
- przygotowywanie raportów i analiz statystycznych
- sporządzanie sprawozdań wg obowiązujących przepisów
- pełnienie funkcji administratora bezpieczeństwa informacji i danych osobowych
- bardzo dobra znajomości obsługi komputera i programów komputerowych (pakiet MS office, program do obsługi przychodni)
- bardzo dobra znajomość ustaw: o działalności leczniczej i o ochronie danych osobowych
- obsługa urządzeń biurowych

 Wymagane dokumenty:
- życiorys (CV)
- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności
- list motywacyjny
- oświadczenie o niekaralności
- kserokopie świadectw pracy, ewentualnie referencje
- zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów naboru

 

Termin składania dokumentów do 07.04.2014 do godz. 13,00

w sekretariacie Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji Terapii Uzależnień i Profilaktyki "BORPA" ul. Przodowników Pracy 12, Bydgoszcz 85-843

Po wstępnej weryfikacji dokumentów wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.


Metryka informacji

Wytworzył(a): Agata Rzepińska (2014-03-31)
Opublikował(a): Agata Rzepińska (2014-03-31 13:36:39)
Zmodyfikował(a): Agata Rzepińska (2014-04-08 10:11:05)
Powód zmiany: aktualizacja informacji - Wersja nr.: 2
Liczba odsłon: 1627 Zobacz pełny rejestr zmian »