Strona główna » PRZETARGI » Otwarte » Dostawa zestawów komputerów stacjonarnych na potrzeby realizacji projektu pn. Reaktywacja świetlicy opiekuńczo - wychowawczej "Marzenia” » Drukuj Drukuj

Uwaga: To jest wersja archiwalna artykułu, może zawierać błędne lub nieścisłe informacje. Proszę zapoznać się z bieżącą wersją artykułu.

Dostawa zestawów komputerów stacjonarnych na potrzeby realizacji projektu pn. Reaktywacja świetlicy opiekuńczo - wychowawczej "Marzenia”

1. 31.12.2020r. - Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę zestawów komputerów stacjonarnych na potrzeby realizacji projektu pn. Reaktywacja świetlicy opiekuńczo - wychowawczej "Marzenia”

2. 11.01.2021r. - Zmiana terminu składania i otwarcia ofert

3. 13.01.2021r. - Odpowiedzi na pytania 

http://freshdata.pl/BORPA/Odpowiedzi_na_pytania_Wykonwcy_z_dnia_13_01_2021r.pdf

4. 19.01.2021r. - Zmiana terminu składania ofert
Bydgoszcz, dnia 19.01.2021r.

BORPA-2/D/2020

Oznaczenie i numer postępowania:

Dostawa zestawów komputerów stacjonarnych na potrzeby realizacji projektu pn. Reaktywacja świetlicy  opiekuńczo - wychowawczej "Marzenia – BORPA -2/D/2020(przetarg nieograniczony).

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (dalej uPzp, tekst jedn. Dz.U. z 2019r., poz. 1843 ze zm.), udziela się następujących wyjaśnień:

Zamawiający informuje, iż w związku z przygotowaniem odpowiedzi na pytania wykonawcy zmianie ulegają terminy składania i otwarcia ofert, w związku z czym:

  1. pkt. XI.1. siwz przyjmuje brzmienie:
  1. Składanie ofert: w siedzibie Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA”przy ul. Bernarda Śliwińskiego 12, sekretariat, I piętro, do dnia 29.01.2021 r. do godz. 9.00.
  2. Otwarcie ofert nastąpiw dniu 29.01.2021 r. o godz. 9.15 w siedzibie Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA”przy ul. Bernarda Śliwińskiego 12, I piętro, salka konferencyjna.

5. 28.01.2021r. - Zmiana terminu składania ofert

Bydgoszcz, dnia 28.01.2021r.

BORPA-2/D/2020

Oznaczenie i numer postępowania:

Dostawa zestawów komputerów stacjonarnych na potrzeby realizacji projektu pn. Reaktywacja świetlicy  opiekuńczo - wychowawczej "Marzenia – BORPA -2/D/2020(przetarg nieograniczony).

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (dalej uPzp, tekst jedn. Dz.U. z 2019r., poz. 1843 ze zm.), udziela się następujących wyjaśnień:

Zamawiający informuje, iż w związku z przygotowaniem odpowiedzi na pytania wykonawcy zmianie ulegają terminy składania i otwarcia ofert, w związku z czym:

  1. pkt. XI.1. siwz przyjmuje brzmienie:
  1. Składanie ofert: w siedzibie Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA”przy ul. Bernarda Śliwińskiego 12, sekretariat, I piętro, do dnia 12.02.2021 r. do godz. 9.00.
  2. Otwarcie ofert nastąpiw dniu 12.02.2021 r. o godz. 9.15 w siedzibie Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA”przy ul. Bernarda Śliwińskiego 12, I piętro, salka konferencyjna.

Uprawniona do kontaktu z wykonawcami

6. 05.02.2021r. - Zmiana terminu składania ofert

      ftp://borpa.bydgoszcz.pl/Zmiana%20terminu%20skladnia%20ofert%20z%20dnia%205.02.2021r..pdf

7. 24.02.2021r. - Zmiana terminu składania ofert

ftp://borpa.bydgoszcz.pl/Informacja%20o%20zmianie%20terminu%20skladania%20i%20otwarcia%20ofert_024022021.pdf

8. 01.03.2021r. - Odpowiedzi na pytania

ftp://borpa.bydgoszcz.pl/Odpowiedzi%20na%20pytania_01.03.2021.7z

9. 02.03.2021r. - Odpowiedzi na pytania

ftp://borpa.bydgoszcz.pl/Odpowiedzi%20z%20dnia%202.03.2021r.pdf

10. 08.03.2021r. - otwarcie ofert

ftp://borpa.bydgoszcz.pl/Informacja%20z%20otwarcia%20ofert_08032021.pdf

11. 08.03.2021 - grupa kapitałowa

ftp://borpa.bydgoszcz.pl/grupa%20kapitalowa.docx

 

 

Załączniki:

1. SIWZ, ogłoszenie o zamówieniu

2. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert

3. Odpowiedzi na pytaniaZałączniki

Opis pliku / Kliknij, aby pobrać Typ Rozmiar Pobrano
ogłoszenie pdf 3610.93 3887
SIWZ pdf 8978.44 4028
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert docx 68.58 KB 3600

Metryka informacji

Wytworzył(a): Agata Rzepińska (2020-12-31)
Opublikował(a): Agata Rzepińska (2020-12-31 09:45:26)
Zmodyfikował(a): Agata Rzepińska (2021-03-08 12:58:39)
Powód zmiany: aktualizacja informacji - Wersja nr.: 11
Liczba odsłon: 2125 Zobacz pełny rejestr zmian »