Strona główna » DANE OGÓLNE » Status prawny » Status prawny » Drukuj Drukuj

Uwaga: To jest wersja archiwalna artykułu, może zawierać błędne lub nieścisłe informacje. Proszę zapoznać się z bieżącą wersją artykułu.

Status prawny

Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji Terapii Uzależnień i Profilaktyki BORPA jest podmiotem leczniczym, prowadzącym gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej, którego Organem założycielskim jest Rada Miasta Bydgoszczy.

Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji Terapii Uzależnień i Profilaktyki BORPA działa w oparciu o postanowienia:

- Uchwały Nr XL/667/97 Rady Miejskiej Bydgoszczy z dnia 2 lipca 1997r. w sprawie utworzenia Bydgoskiego Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

- Uchwały Nr LXII/1183/2005 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 grudnia 2005r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Bydgoskiego Ośrodka Rehablitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki BORPA, zmienionej Uchwałą Nr XXXIX/843/13 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 marca 2013r.

- Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016r., poz. 487)

- Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2017r., poz. 783, 1458, 2439)

- Ustawy Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2018r., poz. 160)

- Przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ww. ustaw


Metryka informacji

Wytworzył(a): Agata Rzepińska (2011-06-29)
Opublikował(a): Agata Rzepińska (2011-06-29 13:40:53)
Zmodyfikował(a): Agata Rzepińska (2018-01-30 14:18:46)
Powód zmiany: aktualizacja informacji - Wersja nr.: 4
Liczba odsłon: 8199 Zobacz pełny rejestr zmian »