Strona główna » PRZETARGI » Otwarte » Ogłoszenie wyników przetargu na organizację wypoczynku letniego (2016) » Drukuj Drukuj

Uwaga: To jest wersja archiwalna artykułu, może zawierać błędne lub nieścisłe informacje. Proszę zapoznać się z bieżącą wersją artykułu.

Ogłoszenie wyników przetargu na organizację wypoczynku letniego (2016)

Bydgoszcz, dnia 30 maja 2016r.

Nr sprawy: BORPA 1/2016 

 Oznaczenie  i  numer  postępowania:

„Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży Miasta Bydgoszczy (grup zorganizowanych w 5 turnusach) w formie kolonii w ramach programu profilaktyki uzależnień”

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ                                  

         Informuję, że po dokonaniu badania i oceny nieodrzuconych ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu, na podstawie art. 91 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (dalej  Dz. U. Nr z 2015r., poz. 2164 j.t.), wybrano ofertę nr 2:

Chorągiew Kujawsko-Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego

ul. Dworcowa 56, 85-010 Bydgoszcz

 jako najkorzystniejszą, złożoną w niniejszym postępowaniu.

Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza w świetle obowiązującego w postępowaniu kryterium oceny ofert, tj. „cena”, „zakwaterowanie uczestników” oraz  „program rekreacyjno-wypoczynkowy”. 

Zgodnie  z  art.  92  ust. 1 uPzp  informuję, że w przedmiotowym postępowaniu złożono 2 oferty oraz przedstawiam przyznaną punktację:

 

 

 

Numer oferty

 

 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

 

 

Liczba pkt.  w kryterium

cena (60%)

 

 

Liczba pkt.  w kryterium

zakwaterowanie uczestników

(20%)

 

Liczba pkt.  w kryterium

program rekreacyjno-wypoczynkowyprogram wodny (20%)

 

 

 

 

Łączna punktacja

 

 

1

 

Magdalena Śiśkiewicz

New Challenge

ul. Rydłówka 5/107

30-363 Kraków

 

 

 

44,40

(406.025,00 zł)

 

 

15

 

 

16

 

 

75,40 pkt.

 

 

2

 

Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP

ul. Dworcowa 56

85-010 Bydgoszcz

 

 

 

60 pkt.

(299.880,00 zł)

 

 

15

 

 

20

 

 

95 pkt.

 

Jednocześnie informuję, że Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, przed upływem terminu określonego w art. 94 ust. 1 pkt 2 uPzp, bowiem w przedmiotowym postępowaniu zastosowanie znajduje art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a) uPzp.


Metryka informacji

Wytworzył(a): Agata Rzepińska (2016-05-30)
Opublikował(a): Agata Rzepińska (2016-05-30 14:08:45)
Zmodyfikował(a): Agata Rzepińska (2016-05-30 14:08:45)
Powód zmiany: Dodanie informacji - Wersja nr.: 1
Liczba odsłon: 1157 Zobacz pełny rejestr zmian »