Strona główna » PRACA » Ogłoszenia o naborze » Otwarte » OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2/2014 z dnia 05.05.2014r. - Lekarz - specjalista z zakresu psychiatrii » Drukuj Drukuj

Uwaga: To jest wersja archiwalna artykułu, może zawierać błędne lub nieścisłe informacje. Proszę zapoznać się z bieżącą wersją artykułu.

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2/2014 z dnia 05.05.2014r. - Lekarz - specjalista z zakresu psychiatrii

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2/2014 z dnia 05.05.2014r. - Lekarz - specjalista za zakresu psychiatrii


Nabór na stanowisko Lekarz - specjalista z zakresu psychiatrii w wymiarze 1/2 etatu

Opis wymagań:

- praca z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi

- dyspozycyjność w godzinach popołudniowych
- łatwość nawiązywania kontaktów
- niekaralność

- dobra znajomość ustawy o działalności leczniczej

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku oraz warunków pracy:
- diagnozowanie pacjentów
- przygotowywanie raportów i analiz statystycznych
- sporządzanie sprawozdań wg obowiązujących przepisów
- prowadzenie terapii farmakologicznej

- konsultacja i kierowanie do innych specjalistów i insytucji zgodnie z potrzebami pacjenta

 Wymagane dokumenty:
- życiorys (CV)
- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności
- list motywacyjny
- oświadczenie o niekaralności
- kserokopie świadectw pracy, ewentualnie referencje
- zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów naboru

 

Termin składania dokumentów do 12.05.2014 do godz. 13,00

w sekretariacie Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji Terapii Uzależnień i Profilaktyki "BORPA" ul. Przodowników Pracy 12, Bydgoszcz 85-843

Po wstępnej weryfikacji dokumentów wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.


Metryka informacji

Wytworzył(a): Agata Rzepińska (2014-05-05)
Opublikował(a): Agata Rzepińska (2014-05-05 14:30:30)
Zmodyfikował(a): Agata Rzepińska (2014-05-05 14:30:30)
Powód zmiany: Dodanie informacji - Wersja nr.: 1
Liczba odsłon: 1216 Zobacz pełny rejestr zmian »